Lietošanas noteikumi

Šo pirkuma līgumu noslēdz SIA „ZIGZAG FACTORY”, Reģ. Nr.40103712517, juridiskā adrese: Liepājas iela 5, Kuldīga, LV-3301, Latvija, un pasūtītājs, kurš veic pasūtījumu www.zigzagfactory.< /a>com vietnē.

Noteikumu definīcija

Klients — fiziska persona, kas veic pasūtījumu tiešsaistē www.zigzagfactory.com un ir saņēmējs. no pasūtītās preces. Vietnē www.zigzagfactory.com iegādāto preci Klients izmanto savām personīgajām vajadzībām, vajadzībām ģimenei vai radiniekiem, vai citiem mērķiem.

„ZIGZAG FACTORY” – SIA „ZIGZAG FACTORY”, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta sabiedrība ar reģ. Nr. 40103712517 (juridiskā adrese:  Liepājas iela 5, Kuldīga, LV-3301, Latvija), kam pieder vietne www. .zigzagfactory.com.

Tīmekļa vietne — vietne internetā ar adresi www.zigzagfactory.com. Vietne piedāvā Klientiem veikt pārdevēja preču pasūtījumus, kā arī piedāvā apmaksas un piegādes noteikumus par pasūtītajām precēm.

Prece — materiāla vienība, kas ir apgrozībā un tiek piedāvāta pārdošanai Vietnē, piemēram, tencel halāts, naktskrekls, matugumijas vai citi piedāvātie produkti.

Pasūtījums – atbilstoši izpildīts Klienta pieprasījums par tiešsaistē izvēlētās Preces piegādi uz Klienta norādīto adresi.

 

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Vietnes īpašnieks un administrators ir SIA "ZIGZAG FACTORY".

1.2. Pasūtot Preci www.zigzagfactory.com, Klients piekrīt tālāk izskaidrotajiem Preces lietošanas noteikumiem (turpmāk – Noteikumi).

1.3. Iepriekš minētie Noteikumi, kā arī Produkta informācija Vietnē ir publiska.

1.4. Savstarpējās attiecības starp Klientu un pārdevēju regulē Latvijas Republikas tiesību akti.

1.5. Visa informācija un saturs, tostarp, bet ne tikai, preču zīmes, logotipi, pakalpojumu zīmes, teksts, grafikas, pogu ikonas, attēli, audio fragmenti, datu apkopojumi un programmatūra, tās apkopojums un izkārtojums (kopā saukts par Saturu), kas pieejams vietnē Vietne ir “ZIGZAG FACTORY”, tās saistīto uzņēmumu, partneru vai licences devēju īpašums, un to aizsargā Latvijas Republikas likumi un citi starptautiskie likumi, kas attiecas uz intelektuālā īpašuma aizsardzību, tostarp likumi, kas regulē autortiesību un preču zīmju izmantošanu. Bez nepārprotamas rakstiskas atļaujas jebkāda veida preču zīmju, kas ir mūsu īpašums, izmantošana jebkāda iemesla dēļ nav atļauta.

1.6. “ZIGZAG FACTORY” patur tiesības grozīt šos noteikumus.

1.7. “ZIGZAG FACTORY” negarantē, ka Vietnē esošā informācija, tostarp, bet ne tikai, Preču sarakstu un cenu precizitāte, ir pilnīga vai atjaunināta. “ZIGZAG FACTORY” patur tiesības labot kļūdas, neprecizitātes vai nepilnības un atjaunot Vietnē esošo informāciju jebkurā laikā, iepriekš nebrīdinot Klientu (tajā skaitā pēc tam, kad Klients ir veicis Pasūtījumu).

1.8. Attiecības starp Klientu un “ZIGZAG FACTORY” regulē Latvijas Republikas tiesību akti. Līgumam piemērojamas Latvijas Republikas materiālās tiesību normas, izslēdzot ANO Konvencijas par starptautiskajiem preču pirkuma līgumiem piemērošanu.

1.9. "ZIGZAG FACTORY" nav atbildīgs par ar autortiesībām aizsargātu materiālu, ko esat iesūtījis virtuālajā studijā "ZIGZAG FACTORY". Visa atbildība par iesniegtajiem materiāliem ir uz plakātiem, kā noteikts likumā.
1.10. "ZIGZAG FACTORY" ir tiesības neieviest vai nedarbināt klientus, kuru vēlmes neatbilst vispārpieņemtajām sociālajām normām, kā arī ieguldījumu; satur Latvijas likumos aizliegtas tēmas un veidus.
Virtuālā dizaina studija "ZIGZAG FACTORY" pasūtītājs nepaskaidro atteikuma iemeslus.

 

2. Reģistrācija

2.1. Klients var veikt Pasūtījumu, nereģistrējoties Vietnē.

2.2. "ZIGZAG FACTORY" nav atbildīgs par Klienta reģistrācijas formā sniegtās informācijas precizitāti un ticamību.

2.3. Klients apņemas neizpaust savu reģistrācijas anketā norādīto lietotājvārdu un paroli. Ja Klientam rodas aizdomas, ka viņa lietotājvārds vai parole ir izpausta vai to izmantojušas trešās personas, Klients apņemas nekavējoties informēt "ZIGZAG FACTORY", nosūtot e-pastu uz info@zigzagfactory.com.

E-pasta vēstule ir jānosūta no reģistrācijas veidlapā norādītās e-pasta adreses.

 

3. Pasūtījuma noformēšana un pasūtījuma Izpildes laiks

3.1. Klients savu Pasūtījumu var veikt tiešsaistē www.zigzagfactory.com, izmantojot e-pastu vai tālruni , norādot nepieciešamo informāciju Pasūtījuma noformēšanai “ZIGZAG FACTORY”. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, apmeklējiet sadaļu MAKSĀJUMS.

3.2. Preces piegādes laiks ir atkarīgs no KLIENTA Apmaksas par preci, piegādes veida, reģiona un adreses, attiecīgā piegādes pakalpojumu sniedzēja, kas nodrošina Preces piegādi, bet nav tieši atkarīgs no “ZIGZAG FACTORY”. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, apmeklējiet sadaļu PIEGĀDE.

3.3. Pasūtījums(-i), ko Klients veicis tiešsaistē vietnē www.zigzagfactory.com, izmantojot internetu, tiek uzskatīts par saistošu. piedāvāt Klientam noslēgt pirkuma līgumu, kuram Klients ir piekritis, Pasūtījuma veikšanas brīdī noklikšķinot uz “Piekrītu lietošanas noteikumiem”, tādējādi apliecinot, ka ir iepazinies ar Vietnes lietošanas noteikumiem. Klienta pienākums ir precīzi un pilnībā aizpildīt Pasūtījuma rekvizītus.

3.4. Pēc Pasūtījuma saņemšanas “ZIGZAG FACTORY” apstiprinās Pasūtījuma saņemšanu, nosūtot Klientam apstiprinājuma e-pastu. Taču šāda e-pasta saņemšana nevar tikt uzskatīta par apstiprinājumu Pasūtījuma izpildei. Pasūtījuma akcepts (“Pieņemšanas e-pasts”), kas nepieciešams, lai pieņemtu, ka Puses ir noslēgušas Līgumu, tiks nosūtīts Pasūtītājam pēc tam, kad “ZIGZAG FACTORY” būs pārbaudījis attiecīgās izgatavošanas un piegādes iespējas. Produkts. Preces(-u) pilna cena, ieskaitot nodokļus un piegādes izdevumus, tiks norādīta Pieņemšanas e-pastā. Pieņemšanas e-pasts tiks nosūtīts Klientam uz Klienta norādīto e-pasta adresi un tiks uzskatīts par saņemtu brīdī, kad “ZIGZAG FACTORY” būs nosūtījis Klientam Pieņemšanas e-pastu.

3.5. Vietnē esošā informācija nevar pilnībā atspoguļot Preces īpašības (tostarp krāsu, izmēru, tehniskos parametrus un formu). Klientam ir tiesības pirms Pasūtījuma veikšanas vērsties “ZIGZAG FACTORY”, lai precizētu Preces detaļas. Ja Klients nav vērsies pie “ZIGZAG FACTORY”, lai saņemtu detalizētus paskaidrojumus, uzskatāms, ka, veicot Pasūtījumu, Klientam nav radušies jautājumi par Preces īpašībām.

3.6. Gadījumā, ja Klients atsakās no daļēji vai pilnībā apmaksātas Preces, kas ir individuāli izstrādāta tiešsaistē, bet vēl nav nosūtīta, Pasūtījuma summa netiek atmaksāta.

3.7. Produktu aprakstiem vietnē www.zigzagfatory.com ir tikai informatīvs nolūks, un šīs informācijas izmantošana nerada juridiskas saistības starp apmeklētājs un “ZIGZAG FACTORY”.

3.8. Zigzagfactory.com īpašnieki nav atbildīgi par attēlu, krāsu, parametru parādīšanos Klienta displejā.

 

4. Cena un apmaksas noteikumi

4.1. Visas cenas ir norādītas eiro (EUR, USD) un ietver attiecīgos likumā noteiktos nodokļus. “ZIGZAG FACTORY” ir tiesības ik pa laikam mainīt cenas un Preces pēc saviem ieskatiem. Norādītajās cenās nav iekļauti piegādes izdevumi, kas ir atkarīgi no piegādes vietas un tiks norādīti, veicot Pasūtījumu. Dažu Preču piegādes izdevumi jau ir iekļauti cenā.

4.2. Klients veic maksājumu uzreiz pēc Pasūtījuma veikšanas. Ja “ZIGZAG FACTORY” nav saņēmis samaksu 14 dienu laikā pēc Pieņemšanas e-pasta nosūtīšanas, “ZIGZAG FACTORY” ir tiesības atsaukt Klienta Pasūtījuma pieņemšanu.

4.3. Maksājumus var veikt ar pārskaitījumu uz “ZIGZAG FACTORY” bankas kontu saskaņā ar Pasūtījuma informāciju vai izmantojot trešās puses maksājumu sistēmu (piemēram, Paypal, kredītkarti, internetbanku). Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, apmeklējiet sadaļas MAKSĀJUMS un PIEGĀDE.

4.4. Maksājums uzskatāms par veiktu, kad attiecīgais maksājums ir saņemts “ZIGZAG FACTORY” bankas kontā.

4.5. Papildu dizaina cenu ZIGZAG FACTORY konstruktorā veido “šuves” starp 2 blakus esošajiem dažādu krāsu audumiem. Ja blakus esošai krāsai tiek likta cita krāsa, tās tiek apvienotas ar šuvi, pēc kuras tiek aprēķināta pašizmaksa. Attiecīgi izvēlēto krāsu daudzumam nav nozīmes – svarīgs ir Pasūtītāja izvēlētais krāsu izkārtojums. Konstruktora rāmja ārējās malas, t.i., izstrādājuma sastāvdaļas savienojošās šuves, netiek ņemtas vērā. Cena par 1cm šuvi ir 0,02 EUR jebkuram dizainam.

 

5. Piegāde

5.1. Preces tiek piegādātas visā Latvijā, kā arī citās valstīs.

5.2. Piegāde tiek veikta no “ZIGZAG FACTORY” telpām (Kuldīga, Latvija) uz Pasūtītāja Pasūtījumā norādīto piegādes adresi. Pasūtītā Prece tiks sagatavota un nodota piegādei/nosūtīšanai četru (4) darba dienu laikā vai mazāk pēc tam, kad Klients ir saņēmis maksājumu.

5.3. Lai Preci piegādātu Klientam pēc iespējas ātrāk, “ZIGZAG FACTORY” no savas puses veiks visas darbības, no kurām ir atkarīga piegāde. Tomēr informējam, ka Preces piegāde var aizkavēties tādu iemeslu dēļ, kas nav tieši atkarīgi no “ZIGZAG FACTORY”.

5.4. Preces nejaušas nozaudēšanas vai sabojāšanas risks pāriet uz Klientu brīdī, kad Klients saņem Pasūtījumu.

5.5. Gadījumā, ja Prece nav piegādāta Klientam, ir nozaudēta (no attiecīgā piegādes pakalpojumu sniedzēja) apkalpojošā personāla vainas dēļ piegādes laikā, “ZIGZAG FACTORY” atlīdzina Klientam samaksāto Preces vērtību tikai pēc tam, kad “ZIGZAG FACTORY” saņēmis no piegādes pakalpojumu sniedzēja apstiprinājumu par zaudējumiem vai kompensāciju.

5.6. Piegādes veidi ir norādīti sadaļā “PIEGĀDE”.

5.7. Pasūtījums tiek piegādāts Klientam vai personai, kas Pasūtījumā norādīta kā Pasūtījuma saņēmējs.

5.8. Gadījumā, ja Preci nav iespējams piegādāt Klientam tādēļ, ka Klients vai kāda cita persona, kuru Klients ir norādījis kā Pasūtījuma saņēmēju, nav atrodama norādītajā piegādes adresē, pat ja Klients ir informēts par piegādes laiku, nosūtot iepriekšēju paziņojumu saprātīgā termiņā, Klientam var tikt prasīts segt izdevumus par neveiksmīgu piegādi, kā arī ar atkārtotu piegādi saistītos izdevumus, ja Klients to ir pieprasījis.

5.9. Cena par vienas preces piegādi Eiropā ir atkarīga no Klienta izvēlētā piegādes veida. Precēm, kuru vērtība pārsniedz 70 EUR, piegāde ar kurjeru ir bez maksas. Par piegādes izdevumiem un kopējo pirkuma cenu Klients tiks informēts pasūtīšanas laikā.

5.9.1. Ja klients izvēlēsies Pasūtījumu saņemt “ZIGZAG FACTORY” telpās Kuldīgā, Latvijā vai Rīgā (Skolas ielā 9), Latvijā, piegādes noteikumi netiks piemēroti un papildu piegādes izdevumi nebūs jāsedz.

 

 

6. Garantija un atbildība

6.1. “ZIGZAG FACTORY” garantē, ka piedāvā tikai augstas kvalitātes Produktus, kas izgatavoti no materiāliem, kas ir piemēroti paredzētajai Produkta lietošanai.

6.2. Jūsu pienākums ir nekavējoties pēc Preces saņemšanas pārbaudīt Preci, lai pārliecinātos, ka visi izmēri un krāsas ir pareizi, kā arī par iespējamiem Preces defektiem. Ja rodas kāda neatbilstība vai neskaidrības, jūsu pienākums ir sazināties ar “ZIGZAG FACTORY” pa tālruni vai e-pastu.

6.3. “ZIGZAG FACTORY” garantija nevar tikt attiecināta uz bojājumiem, kas radušies vai ietekmējuši Preci tās nepareizas lietošanas vai pielietojuma dēļ, ti, ķīmisku, sanitāru, elektrisku vai citu ārēju apstākļu un laikapstākļu, nepamatotas tīšas un/vai netīšu nolaidības dēļ. ir apņēmušies. Lūdzu, sazinieties ar mums, mēs esam gatavi jūs atbalstīt.

6.4.”ZIGZAG FACTORY” garantijas termiņš ir 30 dienas no Preces piegādes datuma. Šajā laikā “ZIGZAG FACTORY” apņemas garantijas ietvaros novērst Preces defektus. Ja defekts ir “ZIGZAG FACTORY” vainas dēļ, mēs:

6.4.1. novērst Preces defektus un neatbilstību starp saņemto un pasūtīto “ZIGZAG FACTORY” Preci.

6.5. “ZIGZAG FACTORY” neuzņemas nekādu atbildību par iegādātās Preces sekām, kas radušās pēc Klienta vai jebkuras citas trešās personas veiktajiem remontdarbiem bez iepriekšējas rakstiskas “ZIGZAG FACTORY” piekrišanas.

6.6. “ZIGZAG FACTORY” garantija nekādi neietekmē un neierobežo patērētāja tiesības iesniegt pretenziju par nekvalitatīvām, neatbilstošām Precēm saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

6.7. “ZIGZAG FACTORY” dara visu iespējamo, lai mājaslapā esošie attēli pēc iespējas precīzāk atspoguļotu Preces krāsu. Taču Preču krāsu atspoguļojums ir atkarīgs no Klienta displeja, tāpēc “ZIGZAG FACTORY” nevar garantēt, ka krāsa, ko Klients redz savā displejā, atbildīs faktiskajai Preces krāsai, un krāsu atšķirība var netikt ņemta vērā. kā slikta kvalitāte.

6.8. Produktu aprakstiem vietnē www.zigzagfactory.com ir tikai informatīvs raksturs, un šīs informācijas izmantošana nerada juridiskas saistības starp apmeklētāju un īpašnieku. no tīmekļa vietnes. Preces apraksta precizitāte var neatbilst Klienta informatīvā pieprasījuma kritērijiem.

 

7. Atteikuma tiesības

7.1. Katrs jautājums saistībā ar Klienta Pasūtījumu atgriešanu vai Klientam piegādāto Pasūtījumu atgriešanu tiek izskatīts atsevišķi vienkāršotā kārtībā.

7.2. LR Ministru kabineta noteikumi Nr.255 “Noteikumi par distances līgumiem” nosaka, ka Pasūtītājam ir tiesības 14 kalendāro dienu laikā atkāpties no līguma un atgriezt saņemto Pasūtījumu. Atgrieztā Prece nedrīkst būt lietota, tai jābūt oriģinālajā iepakojumā un tās iepakojums un etiķete nedrīkst būt bojāti. Atgriežamajai Precei jābūt bez cigarešu, smaržu un citu smaržu smakas, bez dekoratīvās kosmētikas vai citiem traipiem. Higiēnas apsvērumu dēļ Klientam NAV tiesību atgriezt gultas veļu 14 dienu laikā bez paskaidrojuma par atgriešanas iemeslu. (MK noteikumi Nr.255, 15.3.punkts)

Lai sagatavotu atteikuma tiesības, Klients normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā aizpilda Atteikuma tiesību veidlapu.

 

7.3. Klients nevar izmantot savas atteikuma tiesības, ja Prece ir izgatavota pēc pasūtījuma (ja Klients ir pasūtījis Preci, izvēloties un norādot materiālus, formas, krāsas dažādām preces vienībām, pēc saviem ieskatiem, tādējādi veidojot individualizētu Preci) vai ir neaizstājams.

 

8. Personas datu aizsardzība un konfidencialitāte

8.1. Apmaksa par Pasūtījumu tiek veikta Vietnē, izmantojot Paysera maksājumu sistēmu.

8.2. Bankas maksājumu karšu un autorizācijas pakalpojumus nodrošina Paysera. Ja uzņēmumam, kas autorizē maksājumu ar bankas kartēm, ir pamatotas aizdomas, ka darbībai ir krāpniecisks raksturs – uzņēmumam ir tiesības atteikties turpināt operāciju.

8.3. “ZIGZAG FACTORY” apņemas neizpaust no Klienta saņemto informāciju un nodrošina, ka Klienta personas datu apstrāde būs īpaši konfidenciāla, garantējot personas datu drošību un aizsardzību. Darījuma pabeigšanai nepieciešamie dati tiek uzkrāti un var tikt nodoti trešajām darījumā iesaistītajām personām (piem., pārvadātājiem), ciktāl tas nepieciešams Klienta Pasūtījuma izpildei. Maksājumiem ar kredītkartēm nepieciešamie elektroniskie dati, īpaši kredītkartes informācija, netiek uzkrāti un glabāti.

8.4. ZIGZAG FACTORY nepieņems apstrādei ar autortiesībām aizsargātus materiālus, ja vien klients nevar iesniegt dokumentu vai atļauju, kas dod atļauju izmantot šādu ar autortiesībām aizsargātu saturu.

 

9. Nepārvarama vara

9.1. “ZIGZAG FACTORY” nav atbildīgs par saistību izpildes kavēšanos vai nepildīšanu, vai citu saistību nepildīšanu tādu apstākļu vai šķēršļu dēļ, kurus “ZIGZAG FACTORY” saprātīgi nevar kontrolēt, ieskaitot, bet ne tikai, streikus, valdības rīcību, karus. vai valsts mēroga ārkārtas situācijas, terorisma draudi vai terora akti, vides vai klimata anomālijas, trešo pušu neizpilde, interneta savienojuma problēmas, kā arī aparatūras un programmatūras kļūmes. Šādas nepārvaramas varas gadījumā “ZIGZAG FACTORY” centīsies pēc iespējas ātrāk novērst kavēšanos.

 

10. Kompensācija

10.1. Klients apņemas atlīdzināt un aizstāvēt un aizsargāt “ZIGZAG FACTORY” no jebkāda kaitējuma, zaudējumiem un bojājumiem vai izdevumiem, kā arī atlīdzināt juridiskās izmaksas, kas radušās saistībā ar trešās personas prasību vai prasību saistībā ar pārkāpumu. no šo Noteikumu nosacījumiem, kļūdas Klienta sniegtajos apliecinājumos vai garantijās vai Klienta šīs Vietnes lietošanā.